הרשמה לעדכונים
תביעות נגזרות

תחומי התמחות / תביעות נגזרות

תביעות נגזרות ותביעות המכוונות כלפי נושאי משרה בתאגידים הפכו להיות נושא לדאגה עבור חברות ציבוריות וחברות בת שלהן בנוף המשפטי של היום. תביעה נגזרת היא תביעה המוגשת בשם חברה על ידי בעלי מניותיה, מנהליה, ובמקרים מסוימים על ידי נושה החברה.

משרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' היה מעורב בתחום חדש ומתפתח זה עוד מראשיתו. לכן, משרדנו מהווה תחנה מרכזית וראשונה אליה מגיעים לקוחות, ובמיוחד נושאי משרה אשר הוגשו נגדם תביעות נגזרות במסגרת עבודתם. לקוחותינו זוכים לייעוץ משפטי מהמעלה הראשונה בזכות מומחיותינו המסחרית, הישגי עבר מוצלחים במניעת אישורן של תביעות נגזרות על ידי בית המשפט וכן מתן שירות המותאם אישית לצרכיהם.

במקרים רבים, בקשות לאישור תביעות נגזרות מוגשות נגד נושאי משרה בתאגידים בטענה להפרת חובת הזהירות כביכול או בטענה להפרת חובות אמונים כלפי חברה כביכול. במקרים שכאלה, התובעים מאמינים כי יש לחברה עילה לתבוע נושאי משרה אלו, אך אותה חברה לא מממשת זכות זו.

אנו פועלים עבור קשת של חברות ציבוריות וחברות הבת שלהן, על פני מגוון רחב של סקטורים הכוללים את סקטור הבנקאות, הביטוח והאנרגיה.


צבי אגמון
שותף מייסד
דנה חן
שותפה
טל מישר
שותפה
הלה פלג
שותפה
אמאני זבידה
עורכת דין
עטר מור
עורכת דין
ליאור נגר
עורך דין
חנן סידור
עורך דין
יה"ל פורת
עורכת דין
רם שחורי
עורך דין