הרשמה לעדכונים
רגולציה

תחומי התמחות / רגולציה

לקוחות רבים זקוקים לסיוע בהבנת הוראות דין חדשות והטמעתן, בהגשת השגות על הוראות קיימות וכן בנקיטת פעולות שונות מול רשויות המדינה.

משרדנו הינו בין המובילים בארץ בתחום הרגולציה הממשלתית בזכות הצוות אשר משלב הבנה נרחבת של העקרונות המשפטיים הנוגעים לגופי פיקוח ולמשרדים ממשלתיים, יחד עם גישה יצירתית ומעשית. אלה מאפשרים לנו לייצג את לקוחתנו באופן מקצועי, יעיל ומוצלח.

משרדנו מייעץ למגוון רב של לקוחות ובהם בנקים ישראלים וזרים, מפתחים ומשקיעים, וחברות פרטיות וציבוריות בתחומי אחזקה, אשראי, ביטוח, תחבורה, גז ונפט, נדל"ן ותקשורת.

לקוחותינו נהנים מניסיוננו הרב במתן ייעוץ, ניסוח והצגת הצעות חקיקה בפני גופים שלטוניים שונים, רגולטורים, חברי כנסת וועדות וגופים ממשלתיים אחרים. מזה עשרות שנים מייצג המשרד את לקוחותיו בפני מגוון רשויות ובהן: רשות המיסים, רשות ההגבלים העסקיים, בתי דין מינהליים ובית המשפט הגבוה לצדק.

10.06.2015
פרסומים