הרשמה לעדכונים
רגולציה בנקאית

תחומי התמחות / רגולציה בנקאית

משרדנו משלב ניסיון רחב וייחודי בסקטור הבנקים, עם ידע מעמיק בשלל הרגולציות החלות על בנקים בישראל. שילוב זה מבטיח כי לקוחותינו מקבלים את הייעוץ המשפטי האיכותי ביותר. ניסיוננו המעשי בתעשיית הבנקים התפתח תודות לעורכי הדין בצוות אשר החזיקו בעבר במשרות בכירות בבנקים מובילים.

ניסיוננו בקבלת היתרים מבנק ישראל עבור כלים פיננסיים חדשים ופעילות בשוק הישראלי, ההיכרות המעמיקה עם הרגולציה הפיננסית, לרבות היכרות מעמיקה עם כללי באזל והחקיקה בתחום הלבנת הון, בצד ההתמחות המשיקה של המשרד בנושאים רגולציה נוספים, מהווים יתרון עבור לקוחותינו. לצוות שלנו ניסיון בהתמודדות עם מספר רב של נושאים משפטיים הכוללים הרשאות שימוש וכן ייצוג הלקוחות אל מול רשויות הרגולציה הרלוונטיות כגון בנק ישראל, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, רשות ניירות ערך ורשות ההגבלים העסקיים. בנוסף, אנו פועלים מול הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר וכן מול הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

אנו מציעים ללקוחותינו ליווי צמוד בכל טווח הנושאים הפיננסיים והרגולטוריים, הכוללים את תחומי הממשל התאגידי, התאימות, השלכות המגבלות הרגולטוריות על פעילות הבנקים ונושאים רבים אחרים.
גרסה להדפסה
ראש המחלקה:
ליצירת קשר
טל': 03-6078607