הרשמה לעדכונים
המשרד / עשייה חברתית

המשרד / עשייה חברתית

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' נמנה בין המשרדים הגדולים והמובילים בארץ בתחום העשייה המשפטית, ואנחנו מקפידים להוביל גם בעשיה חברתית.

משרדנו מעודד את עובדיו ליזום ולקחת חלק בעשיה חברתית משמעותית. בהתאם, שותפי המשרד, עובדי המנהלה, עורכי הדין והמתמחים תורמים מזמנם, ממסירותם וממרצם – וגם מיצירתיותם! – ליוזמות חברתיות חדשניות ולפרויקטים קיימים.

העשיה החברתית במשרדנו מגוונת, נעשית הן במסגרת כלל-משרדית והן במסגרת יוזמות עצמאיות של עובדי המשרד, וכוללת פרויקטים ארוכי טווח, ימי עשיה חברתית ופעילות פרטנית.

פרויקטים ארוכי טווח


משרדנו לוקח על עצמו פרויקטים ארוכי טווח שעובדים מעוניינים בפיתוחם, ומסייע להם להוביל ולקדם אותם, ישירות או בשיתוף פעולה עם רשויות ועמותות. פרויקטים אלה כוללים אימוץ בתי ספר (העברת סדנאות לתלמידים, ימי התנדבות משותפים למשרד ולבתי הספר, שיעורי עזר לתלמידים מתקשים ועוד), השתתפות בקליניקות בפקולטות למשפטים, ליווי בעלי מוגבלויות וסיוע להם בפעילויות היומיום ועוד.
משרדנו מעודד את עובדיו להשתתף בפרויקטים הללו ומכיר בפעילויות הנעשות במסגרתם כשעות עבודה של עובדיו.

ימי עשייה חברתית


בנוסף, מידי שנה מתגייס המשרד ליום עשיה חברתית מרוכז, במהלכו נרתם כל צוות המשרד לעבודות כפיים מגוונות במטרה לשפץ ולשפר את תנאי הסביבה של מתחם הזקוק לכך. העבודה נעשית בשיתוף עם בית ספר, ועובדי המשרד עובדים שכם אל שכם עם התלמידים בעבודות צביעה, ניקיון, נגרות, שיפוצים קלים ועוד. במסגרת יום זה נוצר קשר מיוחד בין עובדי המשרד לתלמידי המוסד החינוכי ועובדיו, אשר נרתמים כולם למען המטרה והסיפוק בסופו של יום.
מראה תוצאות העבודה המשותפת לא יסולא בפז!