הרשמה לעדכונים
עדי זיו

עדי זיו

עורכת דין

עו"ד עדי זיו הצטרפה למשרדנו בשנת 2017. היא החלה את עבודתה במשרד כמתמחה והוסמכה כעורכת דין בשנת 2019.
עדי מלווה חברות בהטמעת תכניות אכיפה פנימיות בתחום דיני התחרות, בהליכי ליטיגציה אזרחיים ופליליים הנוגעים בהפרת דיני התחרות וכן, בעסקאות מיזוג ואישורן מול רשות התחרות.
כמו כן, עדי מעניקה ייעוץ שוטף לחברות אודות דיני התחרות וכן, בסוגיות העולות מחוק המזון ומחוק הריכוזיות.
בין לקוחותיה נמנות חברות ממגוון תחומים לרבות בנקים, חברות תקשורת, קמעונאות, אנרגיה ועוד.

עדי זיו LinkedIn
גרסה להדפסה
טלפון: 03-6078607
מועד הסמכה: 2019
השכלה: LLB, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2017
BA, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2017