הרשמה לעדכונים

נדב מנקר

עורך דין

נדב מנקר הינו עורך דין במחלקת ניירות ערך ושוק ההון.

נדב מלווה באופן שוטף חברות ציבוריות, שותפויות ציבוריות ותאגידים מדווחים בתחומי נפט, גז  ואנרגיות מתחדשות בכל ההיבטים הקשורים לדיני חברות, דיני ניירות ערך, שוק ההון, ובכלל כך בייצוגם מול הרשויות והגופים הרגולטורים הרלוונטיים, לרבות טיפול בהנפקות וגיוסי הון.

נדב הינו בעל ניסיון במתן ייעוץ וליווי של חברות ישראליות וחברות זרות בהנפקות ראשונות לציבור (IPO) ובהנפקות ציבוריות בשוק המשני לגיוס מניות ואגרות חוב. כמו כן, לנדב ניסיון במתן ייעוץ משפטי וליווי של חברות בתחום הנדל"ן והקמעונאות.

נדב הצטרף למשרדנו בשנת 2020, לאחר שעבד כעורך דין במשרד מוביל בתחום ניירות ערך ושוק ההון.

גרסה להדפסה
טלפון: 03-6078607
מועד הסמכה: 2019
השכלה: LL.B - המרכז הבינתחומי הרצליה, 2018