הרשמה לעדכונים
נגזרים

תחומי התמחות / נגזרים

בהיותו בית לכמה מן הכישרונות המובילים בישראל בתחום הבנקאות, ממלא משרדנו תפקיד משמעותי בנוף הבנקאות המקומי והבינלאומי. כחלק מהעיסוק הנרחב בדיני בנקאות, נוכח הבנתנו העמוקה את כללי ההסדרה הבינלאומיים לעסקאות נגזרים (ISDA) והיכרותנו עם סטנדרטים האשראיים בינלאומיים ומקומיים נוספים, אנו מייעצים לגופים מוסדיים ותאגידים גדולים בקשר עם מגוון נרחב של עסקאות גידור ועסקאות נגזרים מורכבות אחרות, לרבות עסקאות חילופי ריבית ומטבעות (swap), עסקאות נגזרי אשראי (CDS, CLN) ועסקאות נוספות, רבות מהן ייחודיות בשוק הישראלי.

לקוחותינו נהנים מהניסיון המעשי בענף הבנקאות ומהבקיאות הרבה והרמה הייחודית של הבנת השוק הפיננסי שמציעה המחלקה אשר עורכי דין בה מילאו תפקידי מפתח במשרות בכירות בבנקים מובילים, לרבות הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ויובנק בע"מ, ואף היו מעורבים בכמה מעסקאות המימון הבינלאומיות, מרובות סוגי המטבע, מן המורכבות ביותר.

הבנתנו ובקיאותנו בתחומי הבנקאות והכספים, ובהשלכות הרגולציה על הלקוחות, מאפשרות לנו לספק פתרונות יצירתיים וייחודיים, המסייעים ללקוחות להשיג את מטרותיהם ולנהל את סיכוניהם באופן מושכל ומשתלם.
גרסה להדפסה
ראש המחלקה:
ליצירת קשר
טל': 03-6078607