הרשמה לעדכונים
חברות, ניירות ערך ושוק ההון

תחומי התמחות / חברות, ניירות ערך ושוק ההון

"highly professional and very experienced, with a deep knowledge of capital markets and securities" (Legal 500 EMEA)

"We have been very pleased with their services. It goes without saying that they are knowledgeable, but they also provide a first-class service, are creative and come with the right solution." (Chambers Global)
 
מחלקת ניירות ערך ושוק ההון במשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' הינה בין הפעילות והמגוונות ביותר בישראל. המחלקה מזוהה כמובילה בתחומה ומדורגת בעקביות בקבוצת האיכות הראשונה על ידי מדריכים משפטיים בארץ ובחו"ל.

לאורך השנים, מומחי המשרד רכשו ניסיון רחב במתן ייעוץ בנושאי ניירות ערך ושוק ההון לחלק מהחברות הציבוריות הגדולות בישראל. ייעוץ זה השפיע על מגוון פעילויות החברות, שעסקו בין השאר בהנפקת הון וחוב בבורסה בתל אביב, בבורסות זרות וברישום כפול, הנפקות הון וחוב פרטיות בארץ ובחו"ל, הסכמי מיזוג ורכישה מהגדולים והמורכבים ביותר בחברות ציבוריות, יציאה מהבורסה (Going private transaction), "קיפול שכבות" פירמידה בהתאם לחוק הריכוזיות, עסקאות בעלי שליטה, יעוץ להנהלות, לדירקטוריונים ולועדות ביקורת, רה ארגון של חברה, וארגון מחדש של חובות, מדיניות תגמול ותוכניות תגמול נושאי משרה ואופציות לעובדים, תוכניות אכיפה, חלוקת דיבידנד בדיקות נאותות והפרטות.

אנו מייצגים לקוחות מול רשות ניירות ערך בפניות מקדמיות, כמו גם בגיוסי הון וחוב, ואגב סוגיות העולות במהלך חייה העסקיים של החברה, ומייצגים את לקוחותינו גם מול הבורסה בתל אביב מול סוכנויות דירוג, חתמים, נאמנים ורגולטורים נוספים. בנוסף, אנו מסייעים ללקוחות בהכנת דו"חות שונים שיש להגיש במסגרת חוק ניירות ערך ורגולציות הקשורות בו.

לקוחות פונים למחלקה בזכות עבודתנו במאות הנפקות, ועסקאות מורכבות, ביניהן עסקאות תקדימיות ופורצות דרך, כגון הפיצול (Spin off) הראשון בהתאם לסעיף 105 לפקודת מס הכנסה של חברה בורסאית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א וכן בבורסת Amex בארה"ב, הפדיון הראשון לאגרות חוב לפי חוק הריכוזיות, הליך ייחודי של רישום אגרות חוב שהונפקו בהנפקה בינלאומית למסחר ברצף המוסדי, שותפים להנפקת השותפות המוגבלת הראשונה בישראל לציבור ורישום יחידותיה למסחר בבורסה.

בין לקוחות המחלקה, הנפרשים על פני סקטורים נרחבים, ניתן למצוא חברות מובילות בתחומי נפט וגז, בנקים וביטוח, חברות החזקה, רכב, נדל"ן, היי-טק וביו-טק מכשירים פיננסים, וברוקר דילרים.

את המחלקה מובילים עו"ד אורי רוזנברג, בעל ניסיון נרחב של למעלה מ-25 שנים בתחום שוק ההון וניירות ערך, ועו"ד שיראל גוטמן-עמירה, אשר כיהנה כראש מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, המנהלים עשרות תיקים מורכבים בכל ההיבטים של דיני חברות, ניירות ערך ושוק ההון.
10.06.2015
פרסומים