הרשמה לעדכונים
איתי הס

איתי הס

שותף

עו״ד ד״ר איתי הס הצטרף לאגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳ כשותף ב-2018, ומנהל את מחלקת חדלות הפירעון בפירמה.

איתי עוסק בכל ההיבטים הנוגעים לתחום חדלות הפירעון, לרבות הסדרי הבראת חברות, פירוק, ניהול הליכים הנוגעים לאחריות נושאי משרה, חייבים יחידים (פושטי רגל) וכן כינוס ומימוש נכסים.

בתפקידו הקודם שימש איתי במשך חמש שנים כמנהל המחלקה המשפטית של אגף הכונס הרשמי והאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. בתפקידו זה ייצג את האגף בתיקים שהתנהלו בבית המשפט העליון, היה מעורב בתיקים בעלי מורכבות שנוהלו בבתי משפט מחוזיים בכל רחבי הארץ, עיצב מדיניות משפטית ופרסם הנחיות ונהלים לפרקליטי האגף ולבעלי תפקיד (נאמנים, מפרקים וכד׳), וצבר מומחיות ונסיון רחבים וייחודיים.

במסגרת זו היה איתי שותף מרכזי לגיבוש וניסוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018 ובהצגת עקרונותיו ומשמעויותיו בפני פורומים שונים, ממשלתיים ופרטיים.

איתי מוזמן באופן תדיר להרצות בפני פורומים שונים במגוון תחומי המשפט הנוגעים לעולם חדלות הפירעון, בהם הוא עוסק.

קודם לכן ניהל איתי משרד עצמאי במשך כ-10 שנים, ועסק בתחום האזרחי-מסחרי, בעיקר בתחום חדלות הפירעון, שימש כנאמן וכמפרק במאות תיקים, ייצג נושים וחייבים. כן ייעץ באופן שוטף לתאגידים ועמותות וכן לגופים ציבוריים לדוגמא רשות ניירות ערך.

במקביל לעיסוקו משמש איתי מאז 2014 כמרצה לדיני חדלות פירעון בבית הספר למשפטים של המכללה האקדמית ספיר.
גרסה להדפסה
טלפון: 03-6078607
מועד הסמכה: 2000
השכלה: LLB במשפטים, בהצטיינות, המרכז האקדמי למשפט ועסקים ר״ג, 1999

ד״ר למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2010