הרשמה לעדכונים
שיראל גוטמן עמירה

שיראל גוטמן עמירה

שותפה

עו"ד שיראל גוטמן-עמירה הצטרפה לאגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' כשותפה ב- 2014 ומנהלת יחד עם אורי רוזנברג את מחלקת תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון במשרד.

הצטרפותה של שיראל למשרד הגדילה את מאגר הלקוחות והרחיבה את תחומי ההתמחות של מחלקת תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון. 
שיראל עוסקת בכל האספקטים של שוק ההון ובעיקר הנפקות ייחודיות כדוגמת הנפקת ראשונה של אג"ח מסוג coco לציבור, הנפקת אג"ח ראשונה של ריבוע כחול כחברה מדווחת, ליווי עסקאות מורכבות, ייצוג דירקטוריונים, ייצוג וועדות בלתי תלויות, ליווי וייצוג בהסדרי חוב (ריבוע כחול – הסדר החוב הגדול ביותר בשנת 2016), ליווי וייעוץ רגולטורי יצוג בחקיקה הנוגעת למימון המונים והליכי אכיפה מנהלית.

בתפקידה הקודם כיהנה שיראל במשך כארבע שנים כמנהלת מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, האמונה על בחינת עמידת החברות הנסחרות בבורסה בהוראות חוק ניירות ערך, חוק החברות וכללי החשבונאות הבינלאומיים, החל משלב הנפקתן לציבור ולכל אורך חייהן הציבוריים.

קודם לכן שימשה במשך 8 שנים נוספות במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים בכירים.

במסגרת תפקידיה ברשות היתה שיראל שותפה להליכי החקיקה המשמעותיים שנעשו בשנים אלה בחוק החברות (תיקון 16, 17, 18-19, 20) ובחוק ניירות ערך, ועסקה רבות בפרשנות חוקים אלה, יישומם על החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב וגיבוש עמדות הרשות לשם הצגתם בפני גופים ממשלתיים, ועדות ציבוריות ובתי המשפט.

במהלך כהונתה כמנהלת מחלקת תאגידים ברשות הובילה רפורמה לשינוי התשתית הרגולטורית הנוגעת להסדרי חוב של מחזיקי אג״ח במישורים שונים ובהם גילוי, ממשל תאגידי, חלוקת דיבידנד, הדיווח הכספי, תפקיד הנאמן וזכויות ציבור מחזיקי אגרות החוב.

שיראל צברה מומחיות בהיבטים נרחבים הנוגעים לשוק ההון ובהם דיני ניירות ערך וחברות ובעיקר גיוסי הון וחוב (ציבוריים ופרטיים), חובות הגילוי, הדיווח הברנעי, עסקאות בעלי שליטה, ממשל תאגידי וחובות הדירקטוריון, שכר בכירים, חלוקת דיבידנד, הצעות רכש, מיזוגים ורכישות, מימון ונזילות, חשבונאות, הסדרי חוב וחוק הריכוזיות.

במקביל לתפקידה כמנהלת מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך שימשה שיראל כמרצה בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית (״רגולציה על שוק ההון״) וכחברה במועצת רואי חשבון. קודם לעבודתה ברשות עבדה ארבע שנים במשרד בלטר גוט אלוני ושות׳, כעורכת דין המתמחה בליטיגציה אזרחית.שיראל גוטמן עמירה LinkedIn
שיראל גוטמן עמירה vCard
גרסה להדפסה
טלפון: 03-6071424
מועד הסמכה: 2000
השכלה: LLB וBA במנהל עסקים (תואר משולב, בהצטיינות), האוניברסיטה העברית בירושלים, 1999
MBA התמחות במימון, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004