הרשמה לעדכונים

דניאל בחרי

עורך דין

עו"ד דניאל בחרי הצטרף למשרדנו כמתמחה בשנת 2018 במסגרת צירופו של משרד ארד ושות' למשרדנו. לאחר הסמכתו בשנת 2018 חזר למשרדנו כעורך דין.
דניאל מתחמה בתחום המשפט המסחרי, תוך דגש על דיני חברות וממשל תאגידי.
בין היתר, דניאל מספק ליווי וייעוץ משפטי שוטף לחברות הזנק ותאגידים שונים במגוון היבטים הקשורים לדיני חברות, שותפויות, ניירות ערך ושוק ההון.
כמו כן, דניאל עוסק גם בתיקי ליטיגציה אזרחית-מסחרית בעיקר בתחומים של דיני החברות, ניירות ערך ותובענות ייצוגיות.
גרסה להדפסה
טלפון: 03-6078607
מועד הסמכה: 2018
השכלה: L.L.B, בהצטיינות, הקריה האקדמית אונו, 2018
M.B.A בתוכנית מצטיינים – הקריה האקדמית אונו, 2018